English

محمدتقی بهار

نویسنده و پژوهشگر

زادروز: 10 مهر 1308

زادگاه: تهران

وفات:  22 آبان 1373

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 14 مرداد 1397 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد