English

محمد خوانساری

منطقدان

زادروز: 9 مهر 1300

زادگاه: اصفهان

وفات: 13 اسفند 1388

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 31 خرداد 1384ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد