English

مریم میرزاخانی

ریاضی‌دان و استاد دانشگاه

زادروز: 22 اردیبهشت 1356

زادگاه: تهران

وفات:  23 تیر 1396

محل دفن:  کالیفرنیا

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 31 تیر 1396ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد.